Ağ üyeleri

Ankara Temiz Gıda Ağı’na üyelik için, ağın yazılı ilke ve kurallarını kabul etmek ve bir KGS Giriş Eğitimi’ne katılmak gereklidir. Çalışmalara katılanların sayısı çok daha fazla olmakla birlikte, şu ana kadarki (28 Mart 2020 tarihine kadar) iki eğitime katılarak ağa üye olmuş olanlar aşağıda listelenmiştir:

Adnan Hazar
Ali Gökmen
Beyazıt Ekiz
Ceyhan Temürcü
Derya Şahin
Duygu Ağagündüz
Ebru Vural
Emine Aksoydan
Fikret Şimşek
Fuat Salman
İhsan Soytemiz
İlker Bekarslan
İnci Gökmen
Mehtap Yüksel
Meltem Soylu
Merve Boysan
Murat Bekar
Nurşen Aydoğan
Özgür Gölpınar
Özgür Onur
Özgür Yıldırım
Özgürel Başaran
Pınar Gayretli
Rukiye inekci
Şevket Uzar
Şule Altunışık
Temimdar Kıreker
Ziya Altunışık

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: