Ankara’nın küçük ölçekli üreticileri – tespit ve görünürlük çalışması

Ankara Temiz Gıda Ağı olarak, Ankara İli sınırları içinde “küçük ölçekli tarımsal üretim” yapmakta olan çiftçi ve köylülerin görünürlüğünü sağlamak için kolektif bir çalışma başlattık. Bu çalışmadan sonuç alabilmek için herkesin, hepinizin katkısına ihtiyaç var.

Tarımsal (bitkisel ve hayvansal üretim) alanda faaliyet gösteren, ağırlıkla bireylerin veya ailelerin emeğine dayalı küçük ölçekli üretim (aile çiftçiliği/köylü tarımı) gıda güvencesinin en temel unsurudur. Küçük üreticilerin ilgili kesimlerce görünür ve tanınır hale gelmesi hem onlara aracısız satış imkanları sağlayıp sosyal desteklerini artıracak, hem de üretici pazarları, gıda kooperatifleri, gıda toplulukları ve topluluk destekli tarım grupları gibi yapılarda yer alma olasılıklarını artıracaktır. Tüketiciler olarak, yediğimiz ve sevdiklerimize yedirdiğimiz gıdalar için kimin emek verdiğini bilmek ve bu kişilerle yakın işbirliği içinde olmak istiyoruz. Üreticiler ve tüketiciler arasında birebir ilişkiler kurulması, Covid-19 krizinde gördüğümüz gibi, önümüzdeki süreçte yerel, ulusal veya küresel düzeylerde ortaya çıkabilecek krizlerin (iklimle ilgili olanlar dahil) uzun tedarik zincirlerinde oluşturabileceği risklere karşı gıdamızı güvenceye almamızı sağlayacaktır.

Bu çalışmaya nasıl katkı verebilirsiniz?

  • BURADAKİ FORMU kullanarak tanıdığınız, bildiğiniz küçük üreticilerle ilgili temel bilgileri girebilirsiniz. Küçük ölçekli üretim için yaklaşık üst sınırları BU SAYFADA, üreticilere sorulacak soruları BU SAYFADA bulabilirsiniz.
  • Forma bilgi girmeden önce, üreticinin görünürlük/tanınırlık isteyip istemediğinin sorulması ve iletişim bilgilerinin yayınlanmasıyla ilgili onayının alınması önemlidir.
  • Bu çağrıyı bildiğiniz bütün ortamlarda yaygınlaştırabilirsiniz.

Bu ön çalışma, üreticilerin beyanlarının veya belirli ölçütlere göre üretim yapıyor olmalarının teyit edilmesini içermez. Ortaya çıkan veri tabanı, kritik kişisel veriler hariç,  bütün ilgili kesimlerin erişimine açık kalacaktır. Bu da isteyen kişi ve grupların teyit ve daha fazla bilgi edinme çalışmalarına imkan verecektir. Bu bilgiler, orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek “katılımcı güvence sistemi” (KGS) çalışmaları için de bir zemin hazırlayacaktır.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: