Kurullar ve çalışma grupları

Ankara Temiz Gıda Ağı’nın koordinasyon kurulu Mart 2020 itibarıyla şu kişilerden oluşmaktadır: Pınar Gayretli, İhsan Soytemiz, Özgür Yıldırım, Beyazıt Ekiz, Ceyhan Temürcü, Özgür Gölpınar.

Ankara Temiz Gıda Ağı içinde, aşağıdaki alanlarda ve diğer ilgili alanlarda çeşitli çalışma grupları oluşturulabilir:

  • Şehir etkinlikleri çalışma grupları
  • Eğitim çalışma grupları (tüketiciler, üreticiler ve karar alıcılara yönelik)
  • Üretici tespit çalışma grupları
  • Bilgi toplama ve raporlama çalışma grupları
  • KGS ölçüt ve süreçleri çalışma grupları
  • Tanıtım ve yaygınlaştırma çalışma grupları
  • Lobi ve savunuculuk çalışma grupları
  • Üretici destek çalışma grupları

Üyelerin çalışma grubu oluşturma talepleri Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilir. Var olan bir çalışma grubuna katılım için o çalışma grubunun koordinatörleri ile iletişime geçilmesi gerekir.

Şu ana kadar KGS giriş eğitimlerine katılmış olan ağ üyelerinin listesi bu sayfada bulunabilir.

Halihazırda ağ içerisinde etkinlik gösteren çalışma grupları şunlardır:

Üretici tespit ve ölçütler çalışma grubu:
Tanım: Ankara’daki küçük ölçekli üreticilerin envanterini çıkarır ve profil bilgilerini derler. KGS onayına aday olabilecek potansiyel üreticileri belirler.
Çalışma grubu üyeleri: Özgür Onur, Figen Ar, Fikret Şimşek, İlker Bekarslan, Özgürel Başaran, Şevket Uzar, Özgür Gölpınar, Ceyhan Temürcü, Ceren Öney Kalan, Beyazıt Ekiz, Nurşen Aydoğan, Batur Şehirlioğlu, Mehlika Gider…
Grup içi iletişim platformu bu bağlantıda.

Ağa giriş eğitimi çalışma grubu:
Tanım: Ankara Temiz Gıda Ağı’na Giriş Eğitimlerini tasarlanması ve düzenlenmesi için çalışır.
Çalışma grubu üyeleri: Ceyhan Temürcü, İlker Bekarslan, Özgürel Başaran, Beyazıt Ekiz, Özgür Gölpınar, İhsan Soytemiz, Ebru Vural…
Grup içi iletişim platformu bu bağlantıda.

Proje geliştirme ve fon sağlama çalışma grubu:
Tanım: Ankara Temiz Gıda KGS Ağı’nın faaliyetlerini desteklemek üzere proje dosyalar hazırlar ve koordinasyon kurulunun onayıyla fon kaynaklarına başvurur.
Çalışma grubu üyeleri
: İhsan Soytemiz, Pınar Gayretli, Özgür Gölpınar, Ceyhan Temürcü, Ceren Öney Kalan, Mustafa Karakaya, Nurşen Aydoğan, Afife Erol, Ebru Vural, Figen Ar, Murat Çevik, Özgür Onur, İlker Bekarslan…
Grup içi iletişim platformu bu bağlantıda.

Belediyelerle işbirliği çalışma grubu:
Tanım: Yerel yönetimlerle yapılacak ortak çalışmaların (örneğin üretici pazarı organizasyonu) yürütülmesi için çerçeve metinlerin ve protokollerin hazırlanmasına katkı verir ve diğer işbirliği imkanlarını geliştirir.
Çalışma grubu üyeleri: Pınar Gayretli, Ceyhan Temürcü, Köksal Şahin, Batur Şehirlioğlu, Özgür Gölpınar, Özgür Yıldırım, İhsan Soytemiz…
Grup içi iletişim platformu bu bağlantıda.

Gıda ve sağlık çalışma grubu:
Tanım: Öncelikle Ankara KGS Ağı içinde yer alan üreticiler ve türeticiler için sağlıklı beslenme, gıda güvenliği ve gıda güvencesi konularında düzenli bilgilendirme yapar. Bu konularda eğitim grubuna destek olacak şekilde gerekli eğitimleri tasarlar ve düzenler.
Çalışma grubu üyeleri: Emine Aksoydan, Meltem Soylu, Duygu Ağagündüz, Ebru Vural …
Grup içi iletişim platformu bu bağlantıda.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: