Eğitim Materyalleri

Ankara Temiz Gıda KGS Ağı, belirli aralıklarla ağa giriş eğitimi düzenlemektedir. 8 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen ilk eğitimde kullanılan slaytlara aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz:

KGS temelleri: PDF
Dünyadan KGS örnekleri: PDF
KGS ile ilgili kaynaklar: PDF
Ankara KGS Ağı süreci: PDF

Akdeniz Yerel Dayanışma Ortaklıkları Ağı (MedNet) içinde geliştirilmiş olan eğitim materyallerinin KGS ile ilgili kısmını (Katılımcı El Kitabı, Türkçe) BU BAĞLANTIDA bulabilirsiniz.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: