Design a site like this with WordPress.com
Get started

Kimiz?

Bizler insanları, diğer canlıları ve doğal çevreyi gözeten, adil bir gıda sisteminin ancak küçük ölçekli üretim ve yerele öncelik veren tüketimle mümkün olabileceğinin bilincinde olan, sağlıklı gıdaya erişimle ilgili sorumluluk almak isteyen bütün Ankaralıların katılımına açık olan bir topluluğuz.

 

Amacımız Ankara ölçeğinde, tüketicilerin aktif katılımıyla, kadim bilgileri ve üretim yöntemlerini yaşatmaya çalışan, doğa ve insan dostu yöntemler kullanan veya bu yönde çaba gösteren, ancak endüstriyel gıda sistemi karşısında rekabet gücü olmayan küçük üreticileri desteklemek ve ürünlerine erişimi kolaylaştırmak.

Hedefimiz, küçük üreticiler için erişilmesi zor olan ve üretici-tüketici bağını sağlamakta yetersiz kalabilen üçüncü taraf sertifikasyonundan farklı olarak, üretici, tüketici ve ilgili tüm paydaşların aktif katılımıyla, üretimin doğa-dostu ve adil, ürünlerin temiz ve sağlıklı olmasını gözeten bir gıda güvence ağı oluşturmak.

Eşgüdümlü yerel örgütlenmeler ve eylemlerle aşağıdaki konularda çalışmak niyetindeyiz:

🍎 Üretim ölçütleri belirleme, üreticileri onaylama, izleme ve destek süreçlerini kolektif olarak gerçekleştirdiğimiz bir katılımcı bir güvence sistemi (KGS) oluşturmak.

🍎 Üreticiler, tüketiciler ve gıda sisteminin diğer paydaşları arasında etkileşimi artırarak karşılıklı öğrenme ve dayanışma imkanları oluşturmak

🍎 Üretici pazarları başta olmak üzere aracısız erişim yöntemlerinin gelişmesine katkı vermek; bu amaçla kamu, yerel yönetim ve diğer kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak

🍎 Doğa-dostu üretim, bilinçli tüketim ve topluluk destekli tarım ile ilgili eğitimler sunmak

🍎 Mevcut gıda sisteminin sorunları ve çözümlerle ilgili toplumsal farkındalığı artırmak

🍎 Güvenilir gıdaya aracısız erişimi teşvik edecek çeşitli etkinlikler (çiftlik gezileri, şehir etkinlikleri, seminerler, toplantılar, şenlikler vb.) gerçekleştirmek

🍎 Doğa-dostu üreticileri ve iyi uygulama örneklerini tanıtmak ve çoğaltmak

🍎 GDO, mutasyon ıslahı, hibritleştirme gibi müdahaleler içeren tohumlarla ilgili farkındalık yaratmak ve atalık tohumların kullanımını teşvik etmek

🍎 Küçük ölçekli çiftçilik ve agroekoloji konularında savunuculuk ve lobi faaliyetleri yapmak

🍎 Ağın çalışma alanlarıyla ilgili veri toplamak, belgeleme ve analiz çalışmaları yapmak

🍎 Benzer amaçları ve hedefleri olan topluluk ve ağlarla işbirliği, bilgi paylaşımı ve deneyim alışverişi yaparak doğa dostu ve adil gıda sistemlerinin yaygınlaşmasını sağlamak.